Systémy optimalizácie výroby

WERMA venuje mimoriadnu pozornosť technológiám štíhlej výroby a systémovým riešeniam, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu nákladných výrobných procesov, k využitiu skrytých kapacít a viesť k zlepšeniu konkurencieschopnosti, to všetko v záujme podniku a jeho zamestnancov. ,,Inteligentná signalizačná technológia" sa zaoberá zberom a vyhodnocovaním dát z výrobných strojov až k jednoduchému " automatickému systému volania ". WERMA Signaltechnik ponúka práve takéto nízkonákladové riešenie pre podporu optimalizácie štíhlej výroby.

StockSAVER umožňuje automatizovanú požiadavku na materiál, ktorá eliminuje ľudské chyby a tým robí predtým požadované bezpečnostné zásoby nadbytočnými. SmartMONITOR (na výrobu) a AndonSPEED (na účely logistiky prepravy) môže okamžite identifikovať slabé miesta a objaviť skrytý potenciál vo výrobnom, logistickom alebo prepravnom odbore, pomocou merania neproduktívneho času - či už na manuálnych pracovných staniciach, prepravných staniciach alebo v automatizovanej výrobe. CO2 semafor umožňuje merať a zreteľne zobraziť aktuálnu koncentráciu oxidu uhličitého v okolitom vzduchu pomocou troch farieb semaforu.

 

TwinLIGHT Classic 24V AC/DC RD
Kód produktu: WE 64711075
TwinLIGHT Classic 24V AC/DC GN
Kód produktu: WE 64721075
TwinLIGHT Classic 24V AC/DC YE
Kód produktu: WE 64731075
TwinLIGHT 24V AC/DC WH
Kód produktu: WE 64743075
TwinLIGHT Classic 24V AC/DC BU
Kód produktu: WE 64751075