Blog

Ako vybrať letecké pozičné svetlo, alebo odborne označované ako prekážkové svetelné návestidlo.

Ako vybrať správny izbový termostat

Aký je rozdiel medzi ON/OFF a PWM reguláciou

 

Ako vybrať letecké pozičné svetlo, alebo odborne označované ako prekážkové svetelné návestidlo. 


Svetlo-technické zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou systému leteckej dopravy po celom svete. Ich význam pre bezpečnosť leteckej dopravy je zásadný. Pomáhajú pri navádzaní lietadiel pri pristátí / vzlete na RWY a pohybe po TWY a APN. Upozorňujú na prekážky alebo informujú pilota o aktuálnej situácii na RWY a TWY. Bez svetlo-technických zariadení by nebolo možné riadiť letovú premávku v noci, alebo za zhoršených podmienok viditeľnosti. Zvyšujúce sa nároky na bezpečnosť a prevádzkové kapacity letísk, sa odrazili aj na zvyšovaní a zavádzaní svetlo-technických zariadení a sústav. Účelom označenia a/alebo osvetlenia prekážok je znížiť nebezpečenstvo pre lietadlá vyznačením existencie týchto prekážok.

Použitie prekážkových svetelných návestidiel:

Objekty, ktoré musia byť osvetlené podľa projektovej dokumentácie k danej stavbe či konštrukcii, musia byť označené prekážkovými svetelnými návestidlami malej, strednej alebo veľkej svietivosti, prípadne kombináciou týchto svetelných návestidiel.

Prekážkové svetelné návestidlá malej svietivosti typu A alebo B by mali byť použité tam kde je objekt menej rozsiahly alebo jeho výška nad úrovňou okolitého terénu je menšia ako 45 m. Ak by bolo použitie  prekážkových svetelných návestidiel malej svietivosti typu A alebo B nedostatočné, alebo sa požaduje zvláštna a včasná výstraha, musia byť použité prekážkové svetelné návestidlá strednej alebo veľkej svietivosti.

Prekážkové svetelné návestidlá strednej svietivosti typu A, B alebo C by mali byť použité, ak je objekt rozsiahly alebo jeho výška nad úrovňou okolitého terénu je väčšia ako 45 m. Prekážkové svetelné návestidlá strednej svietivosti typu A a C by mali byť použité samostatne, zatiaľ čo prekážkové svetelné návestidlá strednej svietivosti typu B by mali byť použité samostatne alebo v kombinácii so svetelnými návestidlami malej svietivosti typu B.

Umiestnenie prekážkových svetelných návestidiel:

 

Jedno alebo viac prekážkových návestidiel malej, strednej alebo veľkej svietivosti musia byť umiestnené čo možno najbližšie k vrcholu objektu. Vrcholové svetelné návestidlá musia byť usporiadané tak, aby vyznačovali minimálne najvyššie body alebo horné okraje objektu voči prekážkovej ploche. Vrcholové prekážkové svetelné návestidlá na komíne alebo na inej konštrukcii podobnej funkcie musia byť umiestnené vhodným spôsobom pod vrcholom tak, aby bolo minimalizované ich znečistenie dymom a podobne.

Na telese generátora veternej elektrárne musí byť čo najvyššie k jeho vrcholu umiestnené jedno alebo viac prekážkových svetelných návestidiel strednej alebo veľkej svietivosti. Filter svetelného návestidla nesmie byť krytý prstencom generátora.

Veža alebo konštrukcia antény, na ktorej je umiestnené príslušenstvo ako napríklad bleskozvod alebo anténa vyššia ako 12 m, na ktorej vrchole nie je možné umiestniť prekážkové svetelné návestidlo veľkej svietivosti, musí byť označená prekážkovým svetelným návestidlom veľkej svietivosti umiestneným na najvyššom možnom bode.

Požiadavky na prekážkové svetelné návestidlá:

 

Typ svetelného návestidla

Farba

Typ návestidla / rýchlosť záblesku

Efektívna svietivosť (cd)

Vertikálny rozptyl lúča

Inštalačná výška

Nízkej svietivosti, typ B (pevné objekty) 

Červená

Stále

32

10°

45-150m

Strednej svietivosti, typ A

Biela

Zábleskové (20-60 z/min)

20 000 + - 25% 

45-150m

Strednej svietivosti, typ B

Červená

Zábleskové (20-60 z/min)

2 000 + - 25%

45-150m

Strednej svietivosti, typ C

Červená

Stále

2 000 + - 25%

45-150m

Prekážkové svetelné návestidlá malej svietivosti umiestnené na pevných objektoch typu A a B, musia vydávať stále svetlo červenej farby – svietivosť 10 cd typ A alebo svietivosť 32 cd typ B.

Prekážkové svetelné návestidlá strednej svietivosti typu A musia vydávať záblesky bielej farby – svietivosť 20 000 cd, svetelné návestidlá typu B musia vydávať záblesky červenej farby - svietivosť 2000 cd a svetelné návestidlá typu C stále svetlo červenej farby - svietivosť 2000 cd. Prekážkové svetelné návestidlá strednej svietivosti typu A a B umiestnené na objekte, musia vydávať súčasné záblesky, k tomu slúži GPS synchronizácia.

 

Predpisy, štandardy a odporúčania:

Presné a podrobné špecifikácie svetelných návestidiel sú v Národnom leteckom predpise  "L14 zväzok I a II" na základe štandardov ICAO

Letecké predpisy označené písmenom L a číslom predstavujú implementáciu štandardov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

Viac informácií nájdete na: www.signalizujeme.sk

 

Ako vybrať správny izbový termostat 


Pri výbere termostatu si musíme najskôr zvoliť správny termostat podľa aplikácie na ktorú je určený a podľa možností ovládať zdroj tepla.

Následne sa môžeme zaoberať funkciami termostatu ktoré by mal obsahovať a spôsob ako chceme termostat ovládať. Každý by mal objektívne zhodnotiť svoje technické zručnosti lebo mnoho termostatov je v dnešnej dobe plných množstvom funkcií avšak na úkor prehľadnosti ovládania.

Pri výbere termostatu je veľmi dôležité uvedomiť si že vždy ide o ovládanie vykurovania prípadne chladenia a to tvorí v každej domácnosti značné percento nákladov na energie čiže neodporúčame pri výbere veľmi šetriť, ale zasa ani kupovať to najdrahšie čo je na trhu. Najdôležitejším parametrom termostatu by mal byť spôsob regulácie zdroja tepla. To znamená hlavne či sa jedná o termostat ON/OFF alebo termostat s proporcionálnou reguláciou (Fuzzy,PWM,PID). Termostaty s proporcionálnou reguláciou patria medzi drahšie termostaty, ale častokrát sa nám táto investícia vráti už počas prvej vykurovacej sezóny vo forme úspornejšej prevádzky. Ak však hľadáme termostat na chalupu kde budeme 2x za zimu je dobré zhodnotiť či sa investícia vráti.

Ak už teda vieme, koľko sme ochotný do termostatu investovať, môžeme sa posunúť ďalej. Ďalším dôležitým faktorom je to či potrebujeme termostat programovateľný alebo manuálny. Programovateľný termostat umožňuje nastaviť týždennú prevádzku v objekte. To znamená že si nastavíte časy a k ním priradíte teploty napr. kedy odchádzate do práce, kedy sa vraciate z práce a pod. Na základe toho bude termostat automaticky regulovať teplotu v objekte a šetriť energie a peniaze keď ste v práci. Ak termostat s programom nepotrebujeme zvolíme si manuálny termostat ktorý je však nutné ovládať ručne. To znamená ak chceme mať na noc nižšiu teplotu každý večer ručne musíme teplotu znížiť a zasa naopak ráno zvýšiť.

 

Aký je rozdiel medzi ON/OFF a PWM reguláciou

Hysterézna alebo ON/OFF regulácia funguje na základe rozdielu teplôt. To znamená, že spína na základe rozdielu požadovanej a skutočnej teploty. V priestore dochádza k výkyvom teplôt a neekonomickej prevádzke.

PWM regulácia je pulzne šírková modulácia. Veľa výrobcov udáva tento spôsob regulácie ako PID alebo proporcionálna. PWM je vlastne modulácia výkonu do času. Keďže termostat nedokáže regulovať výkon vykurovacieho telesa snaží sa plný výkon vykurovacieho telesa namodulovať do času. To znamená že napr. ak sú tepelné straty miestnosti 500W a v miestnosti je 1000W vykurovacie teleso termostat bude teplotu regulovať tak že polovicu času bude zapnutý a polovicu vypnutý. Napr. 10min zopnuty a 10 min vypnutý (záleží od konkrétneho algoritmu). Docieli sa tým presná teplota, ktorá nekolíše a tým pádom aj úsporná prevádzka.