Riadený vstup ľudí do budov

Riadený vstup ľudí do budov

Bezdrôtový systém na riadený vstup ľudí do budov.

 

Na čo systém slúži  ? : 

Na možnosť udržovať stanovený  počet zákazníkov v budovách, prevádzkach,  na základe schválenej  hygienickej normy, prípade inej požiadavky správcu  systému.

S týmto systémom organizovaného vstupu je možná jednoduchá signalizácia povolenia vstupu, pri vchode alebo v vstupných priestoroch, čím sa zabezpečí požadovaný počet ľudí v daných priestoroch a zároveň udržovať potrebný bezpečný odstup.

 

Pre koho je systém určený? :

Pre obchody,  lekárne, ambulancie,  nemocnice, benzínové pumpy, zariadenia rýchleho občerstvenia , pre pobočky bánk a poštových úradov, pre štátne úrady a inštitúcie.

 

Z akých prvkov systém pozostáva ?  :

1 . OVLÁDACÍ PANEL -  umiestnený vo vnútri  budovy ( napájacie napätie 230V )

  1. SEMAFOR- umiestnený pred vstupom do budovy( napájacie napätie 230 V , prípadne  z power banky prostredníctvom USB - nie je súčasťou setu)
  2. Príslušenstvo : hlasový modul , informačná tabuľa, USB napájacia sada, prípadne iné voliteľné doplnky, ktoré neobsahuje základná sada.

 

 

Inštalácia :

Jednotlivé prvky systému komunikujú  medzi sebou bezdrôtovo,  preto je jeho  inštalácia veľmi jednoduchá  a zaberie len niekoľko minút.

 

Ako systém funguje ?  :

Správca systému, alebo  poverená osoba,  dokáže  z ľubovoľného miesta v predajni  stlačením tlačidiel, ktoré sú súčasťou ovládacieho panelaaktivovať2 základnéstavy. Tie sú na semafore okamžite v on-line režime vizualizované ako :

 

  1. Zelené svetlo - umožňuje zákazníkom voľný vstup do budovy.

  2. Červené svetlo - zakazuje zákazníkom vstup do budovy.

 

Na zvýraznenie informačného efektu môže byť semafor doplnený aj o nasledovné  prvky:

 

  • Informačná tabuľu, prostredníctvom ktorej môžu byť  inštrukcie ( odkazy) pre zákazníkov pri jednotlivých farbách semaforazobrazené aj v textovej podobe.

 

  • Hlasový element , ktorý môže formou vopred nahranej hlasovej správy ( mp3) informovať zákazníkov o aktuálnom stave ( Voľno – Stáť ) , prípadne môže podávať akékoľvek iné informácie zadefinované ( nahraté) správcom systému. Takými môžu byť oznamy, ktoré zákazníkovupozornia, že v obchode sa môžu pohybovať výhrade s ochranným rúškom, alebo rukavicami, prípadne , že aktuálny čas je vyhradený len pre nákup dôchodcov.Tento spôsob informovania naviac umožní  získať potrebnú informáciu aj ľuďom so zrakovým hendikepom.

Fotografie


Súbory


  • Bezdrôtový systém na organizovaný vstup (Stáhnout)