Záznamníky teplôt

  • Slot pre stiahnutie údajov pomocou SD karty
  • Verzia s tlačiarňou aj bez tlačiarne
  • Možnosť tlačiť tabuľky aj grafy na zabudovateľnej tlačiarni
  • Signalizácia alarmu bzučiakom alebo aj zopnutím relé
  • Kompatibilný s EN12830
  • Kapacita logovania na viac ako 12 mesiacov
MEMORY 1085 F
Kód produktu: M1K08N03D0X00
Datalogger Eliwell  
MEMORY 1080 F
Kód produktu: M1K08N03D1X00
Datalogger Eliwell  
MEMORY 1045 F
Kód produktu: M1K04N03D0X00
Datalogger Eliwell  
MEMORY 1040 F
Kód produktu: M1K04N03D1X00
Datalogger Eliwell