WERMA Video-prezentácia

 

Nová dimenzia svetelnej signalizácie

 


Signálne stĺpiky pre priemysel - rada Kombi SIGN 72


Profesionálny signalizačný systém volania a správ na optimalizáciu procesov vo výrobe, logistike a ručných pracoviskách


Bezdrôtové monitorovanie stavov všetkých strojov, zariadení alebo manuálnych pracovísk v reálnom čase


Nová generácia opticko-akustických majákov veľkostí MINI, MIDI, MAXI