Vysokotlaké presostaty RANCO

O17-H4760-106
Kód produktu: O17H4760106
Vysokotlaký presostat RANCO Reset: auto/ manual, rozsah tlaku -0,3...7,0 - 7,0...30 bar; diferenciál: pevný vysoký tlak 3,5 - nastaviteľný nízky tlak 0,6… 4,0 bar
O17-H4758-106
Kód produktu: O17H4758106
Vysokotlaký presostat RANCO Reset: auto/ manual, rozsah tlaku -0,3...7,0 - 7,0...30 bar; diferenciál: pevný vysoký tlak 3,5 - nastaviteľný nízky tlak 0,6… 4,0 bar
O17-H4705-108
Kód produktu: O17H4705108
Vysokotlaký presostat RANCO Reset: auto/ manual, rozsah tlaku -0,3...7,0 - 7,0...30 bar; diferenciál: pevný vysoký tlak 3,5 - nastaviteľný nízky tlak 0,6… 4,0 bar
O17-H4701-106
Kód produktu: O17H4701106
Vysokotlaký presostat RANCO Rozsah tlaku -0,3...7,0 - 7,0...30 bar; diferenciál: pevný vysoký tlak 3,5 - nastaviteľný nízky tlak 0,6… 4,0 bar
O16-H6751-106
Kód produktu: O16H6751106
Vysokotlaký presostat RANCO Rozsah tlaku 7,0...30 bar; diferenciál: fixný 3,2 bar, manuálny reset
O16-H6750-106
Kód produktu: O16H6750106
Vysokotlaký presostat RANCO Rozsah tlaku 7,0...30 bar; diferenciál: nastaviteľný 2,0...8,00 bar