Ostatné regulátory

KLR-E 7037
Kód produktu: 111773751102
Regulátor pre ovládanie okien alebo žalúziových zariadení
SST-E 6990
Kód produktu: 110190190100
Regulátor pre diaľkové ovládanie ventilátorov