Meracie a kontrolné relé pre odborníkov

Použitie na ochranu osôb a zariadení a k riadeniu elektrických procesov závislých na elektrických alebo fyzikálnych parametroch.

LAR 465 37
Kód produktu: 046537390000
Odľahčovacie relé
LAR 465 36
Kód produktu: 046536390000
Odľahčovacie relé
LAR 465 33
Kód produktu: 046533090000
Odľahčovacie relé
ITH
Kód produktu: 053033140000
Monitorovacie relé termistorov
INW-3
Kód produktu: 053022156400
Trojfázové monitorovacie relé
ELAR 20
Kód produktu: 053015140420
Odľahčovacie relé
IUU-3
Kód produktu: 053020140300
Podpäťové relé
IMU-3
Kód produktu: 053025140300
Napäťové relé
IMI-1
Kód produktu: 053015140100
Prúdové relé
IMU-1
Kód produktu: 053010140100
Napäťové relé
WPH-2
Kód produktu: 080023162300
Relé pre kontrolu sledu fáz
WU 1
Kód produktu: 040011760100
Napäťové monitorovacie relé
MRU 1
Kód produktu: 040010740200
Trojfázové napäťové monitorovacie relé
MRI 1
Kód produktu: 040015740100
Prúdové relé
MPH 2
Kód produktu: 040023762300
Fázové riadiace relé
DWUS 2
Kód produktu: 040021752100
Trojfázové napäťové monitorovacie relé
DWUD 2
Kód produktu: 040020752300
Trojfázové napäťové monitorovacie relé
DWN 2
Kód produktu: 040022756402
Monitorovacie relé pre 3-fázové siete