Bezdrôtové termostaty

Instat 868-rep
Kód produktu: 053691140006
Predlžovač bezdôtového signálu
Instat 868-a8U 24V
Kód produktu: 053680060006
Viackanálový prijímač pre vysielač INSTAT 868-r1
Instat 868-a8U
Kód produktu: 053680140006
Viackanálový prijímač pre vysielač INSTAT 868-r1
Instat 868-a6
Kód produktu: 053660140006
Viackanálový prijímač pre vysielač INSTAT 868-r1
Instat 868-a4
Kód produktu: 053640140006
Viackanálový prijímač pre vysielač INSTAT 868-r1
Instat 868-a1a
Kód produktu: 053630140006
Jednokanálový prijímač pre vysielač INSTAT 868-r1
Instat 868-r1o
Kód produktu: 053611291906
Bezdrôtový programovateľný analógový termostat
Instat 868-r1
Kód produktu: 053610291906
Bezdrôtový programovateľný analógový termostat
Instat+ 868
Kód produktu: 053621296906
Bezdrôtový programovateľný priestorový termostat