Automobilové majáky

OX-2000 Maják dvojzábleskový + montážna sada
Maják OX-2000 - maják so xenonovou výbojkou je určený ako výstražná signalizácia účastníkov cestnej premávky, špeciálnych dopravných prostriedkov, ktorí chcú zlepšiť svoju bezpečnosť - schválené pre verejné komunikácie.
OL-2000 LED Maják oranžový 12/24V + montážna sada
Maják OL-2000 - maják s LED svotlom určený ako výstražná signalizácia účastníkov cestnej premávky, špeciálnych dopravných prostriedkov, ktorí chcú zlepšiť svoju bezpečnosť - schválené pre verejné komunikácie.