Stredná Svietivosť

Letecké prekážkové LED svetlo sa inštaluje ako povinný bezpečnostný prvok na výškové budovy, komíny, žeriavy, stožiare, prípadne iné stavby alebo prírodné útvary veľkých vertikálnych rozmerov. Takto označené objekty pomáhajú orientácii posádok lietadiel a výrazne tak zvyšujú pasívnu bezpečnosť letovej prevádzky. Letecké prekážkové svetlá sú konštruované tak, aby ich prenikavé svetlo bolo viditeľné z každého smeru a plnilo svoju funkciu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Letecké pozičné návestidlá obsahujú súmrakový spínač a GPS synchronizáciu. Pozičné svetlo musí spĺňať prísne normy, ktoré predpisuje Medzinárodná civilná letecká organizácia (ICAO). Na použitie na území SR musia získať navyše súhlas Národného leteckého úradu, kde sme držitelia certifikátov a potrebných povolení. Ako svetelný zdroj sa používa výhradne úsporná a na údržbu nenáročná LED technológia.

LM403A LED Letecké návestidlo GPS+Súmrakový spínač (AC100V~AC240V/DC48V) White / White+Red typ A/C
Kód produktu: LM403A
  LM 403A - svietidlo so strednou svietivosťou (45-150 m) LM403A  MIOL A - biela blikajúca návesťLM403A  MIOL B - červená blikajúca návesťLM403A  MIOL C - červená permanentne svietiaca návesť Spĺňa ICAO normySchválené leteckým úradom SR
LM102 s GPS+Súmrakový spínač LED Letecké návestidlo (2000cd,Red,48V DC, 100-240V AC) typ B/C
Kód produktu: LM102
LM102 - svietidlo so strednou svietivosťou (45 - 150 m)LM100 MIOL B - červená blikajúca návesťLM100 MIOL C - červená permanentne svietiaca návesť
LM100 s GPS+Súmrakový spínač LED Letecké návestidlo (2000cd,Red,110-240VAC) typ B/C
Kód produktu: LM100GPS
LM100 - svietidlo so strednou svietivosťou (45 - 150 m)LM100 MIOL B - červená blikajúca návesťLM100 MIOL C - červená permanentne svietiaca návesť
LM40 LED Letecké návestidlo s GPS+Súmrakový spínač (AC100V~AC240V/DC48V) White / White+Red typ A/C
Kód produktu: LM40
LM 40 - svietidlo so strednou svietivosťou (45-150 m) LM40  MIOL A - biela blikajúca návesťLM40  MIOL B - červená blikajúca návesťLM40  MIOL C - červená permanentne svietiaca návesť Spĺňa ICAO normySchválené leteckým úradom SR