Nízka Svietivosť

Pozičné svetlo sa inštaluje ako povinný bezpečnostný prvok na výškové budovy, komíny, žeriavy, stožiare, prípadne iné stavby alebo prírodné útvary veľkých vertikálnych rozmerov. Takto označené objekty pomáhajú orientácii posádok lietadiel a výrazne tak zvyšujú pasívnu bezpečnosť letovej prevádzky. Letecké prekážkové svetlá sú konštruované tak, aby ich prenikavé svetlo bolo viditeľné z každého smeru a plnilo svoju funkciu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Pozičné svetlo musí spĺňať prísne normy, ktoré predpisuje Medzinárodná civilná letecká organizácia (ICAO). Na použitie na území SR musia získať navyše súhlas Národného leteckého úradu. Sme držitelia certifikátov a potrebných povolení na predaj výrobkov značky NANHUA, kde sa ako svetelný zdroj používa výhradne úsporná a na údržbu nenáročná LED technológia.

LS810 Letecké návestidlo so súmrakovým snímačom (AC110V-AC230VAC/DC48V)>32,5cd typ B
Kód produktu: LS810
LS 810 – svietidlo s nízkou svietivosťou s súmrakovým čidlom (0-45 m)
LS710 Letecké návestidlo (230VAC/>32,5cd) so súmrakovým čidlom typ B
Kód produktu: LS710
Letecké výstražné svetlo, pozičné návestidlo pre stožiare a veže (230VAC/>32,5cd) so súmrakovým čidlom.
LS710 Letecké návestidlo (230VAC/>32,5cd) bez súmrakového čidla typ B
Kód produktu: LS710
Letecké výstražné svetlo, pozičné návestidlo pre stožiare a veže (230VAC/>32,5cd) bez súmrakového čidla.