Nízka Svietivosť

Letecké prekážkové LED svetlo sa inštaluje ako povinný bezpečnostný prvok na výškové budovy, komíny, žeriavy, stožiare, prípadne iné stavby alebo prírodné útvary veľkých vertikálnych rozmerov. Takto označené objekty pomáhajú orientácii posádok lietadiel a výrazne tak zvyšujú pasívnu bezpečnosť letovej prevádzky. Letecké prekážkové svetlá sú konštruované tak, aby ich prenikavé svetlo bolo viditeľné z každého smeru a plnilo svoju funkciu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Letecké pozičné návestidlá obsahujú súmrakový spínač a GPS synchronizáciu. Pozičné svetlo musí spĺňať prísne normy, ktoré predpisuje Medzinárodná civilná letecká organizácia (ICAO). Na použitie na území SR musia získať navyše súhlas Národného leteckého úradu, kde sme držitelia certifikátov a potrebných povolení. Ako svetelný zdroj sa používa výhradne úsporná a na údržbu nenáročná LED technológia.

LS710 LED Letecké návestidlo (230VAC/>32,5cd) so súmrakovým spínačom typ B
Kód produktu: LS710
Letecké výstražné svetlo, pozičné návestidlo pre stožiare a veže (230VAC/>32,5cd) so súmrakovým spínačom.
LS710 LED Letecké návestidlo (230VAC/>32,5cd) typ B + Infra LED
Kód produktu: LS710 + IR
Letecké výstražné svetlo, pozičné návestidlo pre stožiare a veže (230VAC/>32,5cd) + IR infra LED