Slovak English German Russian
Click on the slide!

Nové dizajnovo a technologicky unikátne navrhnuté elektrické oceľové radiátory, s výbornými tepelno-akumulačnými vlastnosťami. IQ line Touch – radiátor so zabudovaným týždenným termostatom s inteligentnou reguláciou IQ line Bee – Unikátny bezdrôtovo ovládateľný radiátor s možnosťou centrálneho riadenia a riadenia cez internet.

Click on the slide!

Týždenný programovateľný termostat s bezpotenciálovým kontaktom, určený hlavne na ovládanie plynových a elektrických kotlov. Inteligentný termostat s množstvom funkcií za veľmi priaznivú cenu. Nemecká kvalita ale čínska cena !!!  

Click on the slide!

WIN system - WERMA Bezdrôtová informačná sieť pre zvyšovanie efektivity výroby v strojárskom, ťažkom a automobilovom priemysle. Navrhnutá pre bezdrôtové monitorovanie, zber a vyhodnocovanie technických dát až z 50 rôznych strojov.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Projekt

      
                 alt


„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 


Miesto realizácie projektu:

Koreszkova 9, 909 01 Skalica

Gorkého 18, 909 01 Skalica

Názov projektu:

Vývoj nových bezdrôtových zariadení využívajúcich komunikačnú platformu Zigbee a ich integrácia do úsporného regulačného systému IQRC

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vyvinúť nové úsporné a regulačné zariadenia, ktoré bude možné centrálne a bezdrôtovo ovládať prostredníctvom systému IQRC.

Špecifické ciele:

  • Vývoj úsporného elektrického radiátora, ktorý bude vo veľkom počte možné integrovať do centrálne riadeného bezdrôtového systému IQRC
  • Pre systém IQRC vyvinúť nové ekologické bezdrôtové regulačné prvky, ktoré na zabezpečenie vlastnej prevádzky budú využívať alternatívne zdroje energie

Východiskový stav: Jednou z priorít v oblasti energetiky je zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti budov. Najvhodnejším riešením pre rozľahlé budovy je centrálne riadená zónová regulácia. U nových budov už tento spôsob regulácie vykurovania existuje vďaka káblovým systémom, ale u starších objektov je inštalácia káblového systému investične nerentabilná. Preto sa spoločnosť Amicus SK s.r.o. zamerala na vývoj bezdrôtového systému na reguláciu vykurovania pod názvom IQRC. Na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov spoločnosť plánuje systém IQRC rozšíriť o nové bezdrôtové prvky, ktoré ho posunú na vyššiu technickú a užívateľskú úroveň.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sa rozšíri systém IQRC o nové bezdrôtové prvky, zvýši jeho celospoločenská prospešnosť a trhový potenciál. Nové prvky prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti IQRC, k ďalšej úspore vykurovacích nákladov a širšiemu využitiu v praxi. Nový bezdrôtovo riadený elektrický radiátor systému IQRC umožňuje preniknúť aj do rozšíreného segmentu elektrického vykurovania. Termostatické hlavice, regulačné jednotky a externé snímače teploty budú využívať na svoju  prevádzku alternatívne zdroje energie, čím prispejú k ešte väčšej úspornosti systému. Tak vznikne systém energeticky nenáročný, ktorý šetrí okrem nákladov na energie aj životné prostredie.

Názov a sídlo prijímateľa:

Amicus SK s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica

Dátum začatia realizácie projektu:

01.12.2013 

Dátum skončenie realizácie projektu:

30.11.2015

Logo operačného programu:

 alt

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk        www.opkahr.sk         www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

293 940,20 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu.

 

    
Vývoj nových bezdrôtových zariadení využívajúcich komunikačnú platformu Zigbee a ich integrácia do systému IQRC
foto1foto2    
Výsledok prvej aktivity - Bezdrôtový elektrický radiátor a jeho integrácia do regulačného systému IQRC
 RegulacnysystemsradiatoromRegulacnySystemSRadiatorom2RadiatorIQLine DisplejradiatoraIQLine
 Výsledok druhej aktivity - Radiátorová hlavica napájaná fotovoltaicky a jej integrácia do regulačného systému IQRC
 hlavicafoto    Solarheadset
Výsledok druhej aktivity - Radiátorová hlavica napájaná z peltierového článku a jej integrácia do regulačného systému IQRC
peltierhlavicaPeltierheadparams
Výsledok druhej aktivity - Externý snímač teploty napájaný fotovoltaicky a jeho integrácia do regulačného systému IQRC
   fotosnimac   SolarTSpar
 Výsledky druhej aktivity - Izbová regulačná jednotka napájaná fotovoltaicky  a jej integrácia do regulačného systému IQRC
    foto003w200Solarregulatorpar